Този уебсайт използва бисквитки
×

ValueRepublic се разработва от екип от опитни оценители, финансисти и специалисти в областта на математическото и статистическо моделиране, с дългогодишен опит в България и чужбина, включително:

Стефан Марков

Стефан има повече от 15 години опит в областта на консултации, управление на IT и други проекти, дизайн и имплементации на бизнес софтуер (ERP, CRM, BI и др.), преструктуриране, оптимизации на бизнеси и процеси, финансов мениджмънт и организация на финансовото отчитане, обучения. Стефан е бил също така финансов директор на голяма производствена компания.

Той е участвал в редица проекти свързани с финансови, статистически IT и други анализи. Стефан е работил с клиенти и партньори от България, Босна и Херцеговина, Великобритания, Гърция, Германия, Египет, Индонезия, Малайзия и други страни.

 Андрей Василев

Андрей има повече от 20 години опит в областта на икономическите изследвания, макроикономическото и математическо моделиране и прогнозиране. Той е доктор (PhD) по приложна математика и дълги години е бил ръководител на отдела за макроикономически изследвания на Българска народна банка. Преди това е бил ръководител на отдела за макроикономическо моделиране и политика на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерство на финансите. Андрей има богат опит в проекти, свързани със статистически и икономически анализи в България и чужбина.

Андрей е преподавател във Факултета по математика и информатика и Стопанския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Николай Марков

Николай има повече от 17 години опит в областта на финансовите консултации, анализи и оценки, включително в big4 компании. Той е участвал и ръководел голям брой проекти свързани с оценки за целите на финансовата отчетност, данъчни  и други цели, проектно финансиране, преструктуриране, дю дилиджънс, икономически анализи, сделки, обучения и други. Николай е работил с клиенти от Албания, Белгия, Гърция, Кипър, Румъния, Русия, Турция и други страни.  

Николай е участвал в прегледите (Asset Quality Reviews) на БНБ и ЕЦБ на редица български банки, в частта на прегледа на оценките на обезпеченията.

Той е член на CFA Institute и е регистриран оценител.

 


TOP