Този уебсайт използва бисквитки
×

ValueRepublic позволява оценки на индивидуални недвижими имоти (жилищни имоти) на база техните основни характеристики, който имат статистическо значение/значимост: точно местоположение, големина, състояние и др. Чрез лесен потребителския интерфейс и менюта, тези характеристики се въвеждат в платформата, която калкулира индикативен диапазон на стойности и оценка на риска в рамките на няколко секунди. Диапазонът от индикативни стойности са базира на различни статистически модели, които се изчисляват и показват отделно, и като средна стойност. Платформата дава възможност и за оценки на база на модели дефинирани от клиента (в случай, че това е нужно).

Тази функционалност е предназначена за бърза и надеждна оценка на недвижими имоти за различни цели - офериране на услуги, предварителна индикация за стойност на обезпечение или потенциална сделка, бърза индикация за ценови нива в даден квартал или град. 

Следващата картинка представя основния интерфейс на тази функционалност:

 


TOP