Този уебсайт използва бисквитки
×

ValueRepublic позволява оценки на индивидуални недвижими имоти (жилищни имоти) на база техните основни характеристики, който имат статистическо значение/значимост: точно местоположение, големина, състояние и др. Чрез лесен потребителския интерфейс и менюта, тези характеристики се въвеждат в платформата, която калкулира индикативен диапазон на стойности и оценка на риска в рамките на няколко секунди. Диапазонът от индикативни стойности са базира на различни статистически модели, които се изчисляват и показват отделно, и като средна стойност. Платформата дава възможност и за оценки на база на модели дефинирани от клиента (в случай, че това е нужно).

Тази функционалност е предназначена за бърза и надеждна оценка на недвижими имоти за различни цели - офериране на услуги, предварителна индикация за стойност на обезпечение или потенциална сделка, бърза индикация за ценови нива в даден квартал или град. 

Следващата картинка представя основния интерфейс на тази функционалност:

 

Чрез ValueRepublic могат да бъдат извършвани преоценки и анализи на портфейлна база, за голям брой недвижими имоти, за регулаторни и вътрешни цели (вкл. контролинг, анализ на риска и др.). Тези анализи се извършват ad hoc, а техния детайл и надеждност зависят в голяма степен от наличната техническа информация за имотите в портфейла. Например, ValueRepublic определя диапазон от стойности като взема предвид редица характеристики на имотите - точно местоположение, брой стаи, състояние, година на изграждане и т.н. В случай, че такава информация липсва могат да се извършат анализи на осреднено ниво. Нашият екип има възможност да ви съдейства, за да:

  • се преценят нуждите и как платформата може да бъде приложена за вашите цели
  • се анализират ограничения в данните и тяхното преодоляване
  • извършат анализите с минимални усилия - например използване на директна извадка от данни от вашата информационна система или варианти за интеграция.

В случай, че предоставените данни са с нужния детайл и качество, преоценката на портфейл от недвижими имоти в обхвата на ValueRepublic би отнела от минути до няколко часа, в зависимост от обема на портфейла.


TOP