Този уебсайт използва бисквитки
×

Темата за автоматизираните оценителски модели (AVM) е голяма, но един особено интересен аспект от нея е къде и за какво се ползват тази модели. Един доклад: Study on the Valuation of Property for Lending Purposes, 2017 на Европейската Ипотечна Федерация (European Mortgage Federation – European Covered Bond Council) дава един добър и детайлен отговор на тези въпроси.

Докладът представя различни теми, вкл.:

  • Регулацията в ЕС, имаща отношение към оценки на недвижими имоти,
  • Някои важни въпроси, свързани с оценките (например независимостта на оценителите)
  • Автоматизирани оценителски модели, тяхното прилагане и регулация в Европа.
  • Регулацията и оценителската практика в 17 страни от ЕС (включително България) и още 4 други.   

Следващата таблица представя накратко начина на използване на AVM в различните страни:

В допълнение, в някои страни AVM се използват при секюритизации, инвестиции във фондове за недвижими имоти, счетоводни и други цели.

Въпреки че е от 2017 г., докладът е актуален и дава добра представа за регулацията, практиките и начина за използване на AVM. По наше мнение, той показва бързото навлизане на AVM във все повече европейски страни и за все по-широк обхват от задачи – от портфейлни оценки и риск мениджмънт до регулаторни и данъчни анализи.


TOP