Този уебсайт използва бисквитки
×

В тези извънредни времена, мисля, че е полезно да обобщим няколко по-важни обстоятелства, ефекти и тенденции, които наблюдаваме по отношение на оценките. За да не става твърде дълго, ще отделим по една тема във всяка публикация:

Риск

В момента никой не знае точно какво точно става в икономиките и пазарите и какви ще са средносрочните и дългосрочните ефекти от тази пандемия. Едни говорят за V-образно възстановяване, други U, трети за L и I…, но истината е, че всичко това са предположения, защото ситуацията е сложна и не е ясно кои фактори ще надделеят:

 • От една страна въведените мерки се променят и (към момента – края на май 2020 г.) разхлабват.
 • От друга страна все още има значими неясноти относно този вирус и неговите ефекти и „държание“ в бъдеще.
 • От трета, свидетели сме на съществени и безпрецедентни икономически стимули на микро и макро ниво в САЩ, ЕС и в други страни; въпреки тях, макропоказатели за заетост, икономическа активност, търсене и др. са в колапс
 • Горните се допълват от петролни дразги, да не кажем битки, политическа демагогия и популизъм във водещите икономики, нестабилност в други и т.н.

В тази сложна среда, разнопосочните сигнали водят до големи колебания в цени на акции, инструменти, борсови стоки и активи. Всичко това може да бъде обобщено с една дума: риск.
Независимо какво е вашето мнение за бъдещето, рискът е на лице. Ако сте оптимисти например и очаквате всичко да се върне (магически) към „нормалното“, има съществена вероятност (риск) това да не се случи в близко бъдеще. Един-два примера:

 • ако сте хотел или ресторант, бихте ли разчитали на същите прогнози, които сте правили през януари 2020 г.?
 • ако сте софтуерна компания, няма ли да отразите в бюджетите допълнителни разходи за дезинфекция и превенция, инфраструктура за работа от вкъщи, по-висока неефективност на служителите, невъзможност за пътувания в чужбина и т.н.?
 • ако сте производител на маски, вероятно сте от малкото, които очакват по-високи прогнози и рентабилност, но фактите са налице – прогнозите ви са различни и с по-висок риск.

Какви са импликациите за оценяването от този завишен риск:

 • в повечето случаи ще има основание, за допълнителни рискови премии в дисконтовите норми, което ще доведе до по-ниски оценки по приходните подходи, при равни други условия
 • вероятно ще станем свидетели на намаляване или забавяне на търсенето и активността в М&A, което означава по-ниски множители и отново по-ниски оценки по пазарен подход. Според Mergermarket например 73% от играчите заявяват, че намаляват активността си в М&A заради Covid-19
 • би било разумно да предвиждаме по-високи разходи и по-ниски приходи, за повечето бизнеси, което отново води до по-ниски оценки по приходните подходи
 • дисконти като например Дисконт за липса на ликвидност ще нарастнат, намалявайки допълнително финалните пазарни стойности. Данните от нашата платформа за автоматизирани оценки на недвижими имоти valuerepublic например показват значително намаление на активността през април и май, което обуславя по-високи дисконти за офертна цена.
 • разумно да предположим, че ще сме свидетели на бизнеси в затруднено положение и фалити, което ще доведе до допълнителни загуби (от контрагенти например) дори за процъфтяващите бизнес в тази криза; това отново сочи към по-ниски оценки.

В заключение, текущата ситуация вече е повлияла негативно върху пазарната оценка на повечето активи. Това следва да се вземе предвид при:

 • оценки за целите на финансиране, обезпечения и планирани сделки
 • оценки за финансовата отчетност (МСФО): тестове за обезценки и справедлива стойност; поради очаквани намаления на кредитни рейтинги и увеличени вероятности за неизпълнение (probabilities of default), може да се очаква повишаване на oчакваните кредитни загуби на заеми, вземания и т.н. (МСФО 9)
 • данъчни анализи за трансферно ценообразуване и др. 

Важно е да добавим, че тук няма значение дали утрешният ден няма да ни изненада приятно – например вирусът да изчезне (подобно на Испанския грип преди 100 години). Ако това (дано) стане, ефектът върху оценките ще бъде отразен тогава; към днешна дата пазарните стойности следва да отразяват текущото състояние, знание и сантимент на разумни пазарни играчи.


TOP